Navazujeme na projekty, jejichž přípravu jsme měli v letech 2015 až 2018 na starosti.

"> Navazujeme na projekty, jejichž přípravu jsme měli v letech 2015 až 2018 na starosti.

" /> Navazujeme na projekty, jejichž přípravu jsme měli v letech 2015 až 2018 na starosti.

" />
preloader icon

Aktuality
Naše práce a plnění volebního programuVážení občané,
za necelé poslední 2 roky jsme úspěšně navázali na projekty, jejichž přípravu jsme měli v letech 2015 až 2018 na starosti. Tehdy se nám podařilo realizovat řadu potřebných investic od Centra aktivních seniorů, revitalizace bytového fondu až po arboretum. 

Nyní pokračujeme v započatém díle. Klíčovými jsou pro nás obnova a revitalizace zchátralého městského majetku (za posledních 20 let v řádech miliard), dobudování strategické infrastruktury města a také stále zvelebování veřejného prostoru. Většinu našich cílů se nám za tu dobu podařilo splnit. Investice v naší gesci byly v roce 2021 nejvyšší za posledních 5 let.

Chceme i v budoucnu pokračovat v nezbytném zateplování a úsporách energií v městském bytovém fondu, školách a sociálních zařízeních. Budeme určitě pokračovat v opravách cest a chodníků, probouzet k životu bývalé průmyslové areály a měnit je v nové moderní městské čtvrti. Vyvíjíme maximální úsilí k dokončení nového dopravního terminálu, plánujeme výstavbu nových parkovacích míst a připravujeme území pro nové bytové domy.
 

Dokončené investiční akce s přípravou v letech 2015 - 2018

 • rekonstrukce městské knihovny v Místku včetně příjezdových komunikací – příprava od roku 2017
 •  dokončení poslední etapy rekonstrukce bytových jader 160 bytů v Penzionu pro seniory v  ul. Lískovecká 
 • výstavba kanalizace městských částí Zelinkovice,Lysůvky,Chlebovice a Skalice
 • výstavba kanalizace Lískovec - Gajerovice
 • vodovody městké části  Panské Nové Dvory a Skalice 
 • výstavba 2 mostů přes obchvat a přeložek komunikací, souvisejících s obchvatem
 • studie na Nové kulturní centrum v Místku, /Národní dům + Místecká záložna plus přístavba Nové scény/
 • studie nového dopravního terminálu před nádražím ČD
 • cyklotrasa Olešná – Kvapilova
 • rozšíření agend pro občany v budově Magistrátu
 • revitalizace vnitřních rozvodů ve výškovém domě č. p. 689,  ul. Anenská 
 • rekonstrukce objektu Banky Haná / přesun úřední agendy do jednoho, pro občany F-M výhodného místa / 
 • oprava modré lávky v ul. Koloredov 
 • rekonstrukce prostoru před Gymnáziem Petra Bezruče v Místku
 • nové povrchy na sjezdech v malém podchodu pod Hlavní třídou
 

Probíhající investiční akce od 16. března 2021

 • projekt Jižní svahy, znamenající dopravní propojení center Frýdku a Místku
 • projekt dopravního spojení sídliště Slezská a dopravního terminálu  tzv. „bulvár“ včetně přilehlých komunikací 
 • projekt v součinnosti se společností Distep a.s. na dodávky tepla pro celou novou městskou čtvrť mezi ul. Těšínská, Nádražní a Staroměstská. Na tomto území vznikne cca 120 nových bytů a 250 nových parkovacích míst i pro občany sídliště Slezská
 • tělocvična v Chlebovicích
 • dodávka nové hasičské cisterny za 10 mil. Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Frýdek
 • rekonstrukce dětského hřiště v ul. Linhartova
 • rekonstrukce bývalého učiliště v ul. Těšínská pro nové sídlo Městské policie
 • rekonstrukce hasičské zbrojnice v ul. Střelniční pro Sbor dobrovolných hasičů Frýdek 
 • výměna oken v budově sociálního zařízení Žirafa
 • rozšíření městského hřbitova včetně kolumbária
 • zateplení fasády přístavby učeben na 1. ZŠ
 • rekonstrukce pláště výškového domu včetně zateplení a výměny oken v ul. Anenská 689 
 • investiční záměr na výstavbu nového parkoviště s miniparkem vedle Sekyrovy vily na sídlišti Slezská
 • projekt Volnočasový areál v ul. 28. října 
 • oprava fasády na ZŠ ve Skalici
 • příprava území na výstavbu tělocvičny na 2. ZŠ 
 • výměna elektroinstalace na MŠ Pohádka F-M, ul. Gogolova 239 ...atd.
  

Připravované investiční akce:

 • nový pumptrack sportoviště Jižní svahy
 • rekonstrukce a opravy vnitřních instalací domu č. p. 799 v ul. ČSA
 • oprava kanalizace, hydroizolace domů č. p. 2319 – 2322 v ul. TGM
 • nová tělocvična 2. ZŠ
 • revitalizace plochy před Kulturním domem Válcoven plechu
 • odkanalizování ul. na Bažinách
 • nové parkoviště u Sekyrovy vily v ul. Slezská
 • rekonstrukce budovy a vnitřních instalací Domova pro seniory v ul. Školská  


Vloženo: 4. 9. 2022          aktuálně zastupitelé kandidátka 2022 program program 2022 odkazy kontakt  
Naše Město F-M
E-mail: zastupitele@nasemestofm.cz

facebook instagram youtube mail
© 2018-2022 Všechna práva vyhrazena - politické hnutí NAŠE MĚSTO F-M