preloader icon

Hnutí NAŠE MĚSTO F-M - aktuální informace

Hnutí NAŠE MĚSTO F-M - kdo jsme a co chceme


Každý z nás stojí občas před volbou, jak naložit s událostí, počinem, který se stane v jeho okolí a který se mu nelíbí a navíc se ho vnitřně dotýká. Může vyjádřit svůj názor, může protestovat, může zůstat lhostejný. Jeho postoj závisí na tom, zda je mu jedno v jakém prostředí žije. Ten, kdo se stará o svůj soukromý prostor tak, aby se cítil příjemně, většinou stejně vnímá i prostor veřejný, který tvoří vše okolo nás.

Od fasád domů, architektury, čistoty chodníků, stavu zeleně a památek, až po kulturní akce a hlavně lidi, kteří zde bydlí, pracují, zkrátka žijí. Kulturnímu člověku záleží na jakémkoli prostoru, který obývá. Ten soukromý může ovlivnit zcela, ten veřejný z části. Čím více se angažuje, tím více stoupá šance ovlivnit běh věcí správným směrem. Vzít koště a zamést třeba chodník, je počin hodný respektu.

Cíle hnutí NAŠE MĚSTO FM pro roky 2018 - 2022


MĚSTO ATRAKTIVNÍ A ZDRAVÉ
zvelebování veřejného prostoru - památky, zeleň, kytky, fasády, chodníky, čistota města / péče o obyvatele / nový Relaxační volnočasový areál / zdravé životní prostředí / poplatky za odpad - pro děti do věku 15 let zdarma / podpora mládežnického sportu

MĚSTO DOSTUPNÉ A MOBILNÍ
dopravní infrastruktura / prostupnost města - symbióza mezi chodci, cyklisty a řidiči / nové cyklostezky / dokončení obchvatu a humanizace průtahu městem / koncepční řešení parkování / zachování MHD zdarma

MĚSTO CHYTRÉ, VZDĚLANÉ A KULTURNÍ
vzdělání je investice do budoucnosti - komplexní péče o školy, žáky a učitele / živá a pestrá kultura / rekonstrukce Národního domu a přístavba Nové scény

MĚSTO BEZPEČNÉ A ODPOVĚDNÉ
důsledné potírání zdrojů kriminality / péče o mládež, seniory a sociálně potřebné / prevence kriminality - projekty a programy pro děti a mládež / nový Domov seniorů / nová služebna Městské policie

MĚSTO NA PEVNÝCH ZÁKLADECH
stabilní a moderní infrastruktura / finanční stabilita / ekonomický rozvoj /péče o městský majetek / bytová politika/ smysluplné investice města.

KOMPLETNÍ PROGRAM HNUTÍ NAŠE MĚSTO FM
 

aktuálně zastupitelé program odkazy kontakt  
Naše Město F-M
E-mail: zastupitele@nasemestofm.cz

facebook instagram youtube mail
© 2018-2020 Všechna práva vyhrazena - politické hnutí NAŠE MĚSTO F-M