preloader icon

ZastupiteléPetr Korč
předseda klubu zastupitelů
místopředseda hnutí NM F-M

Jiří Kajzar, Ing.
předseda hnutí NM F-M

Tomáš Pyško, Mgr.
zastupitel

Gabriela Rumíšková, Bc.
zastupitelka

Bártek Miroslav, Ing.
zastupitel

Tomáš Chlebek 
zastupitel

Šponerová Kamila, Ing.
zastupitelka

Zbyněk Šostý, Mgr.
místopředseda klubu zastupitelů

Tomáš Chrobák, Mgr.
zastupitel

Jaromír Polášek, Mgr.
zastupitel

 

Kdo jsme a co chceme


Každý z nás stojí občas před volbou, jak naložit s událostí, počinem, který se stane v jeho okolí a který se mu nelíbí a navíc se ho vnitřně dotýká. Může vyjádřit svůj názor, může protestovat, může zůstat lhostejný. Jeho postoj závisí na tom, zda je mu jedno v jakém prostředí žije. Ten, kdo se stará o svůj soukromý prostor tak, aby se cítil příjemně, většinou stejně vnímá i prostor veřejný, který tvoří vše okolo nás.

Od fasád domů, architektury, čistoty chodníků, stavu zeleně a památek, až po kulturní akce a hlavně lidi, kteří zde bydlí, pracují, zkrátka žijí. Kulturnímu člověku záleží na jakémkoli prostoru, který obývá. Ten soukromý může ovlivnit zcela, ten veřejný z části. Čím více se angažuje, tím více stoupá šance ovlivnit běh věcí správným směrem. Vzít koště a zamést třeba chodník, je počin hodný respektu.

Cíle hnutí NAŠE MĚSTO FM - 2018 - 2022


MĚSTO ATRAKTIVNÍ A ZDRAVÉ
zvelebování veřejného prostoru - památky, zeleň, kytky, fasády, chodníky, čistota města / péče o obyvatele / nový Relaxační volnočasový areál / zdravé životní prostředí / poplatky za odpad - pro děti do věku 15 let zdarma / podpora mládežnického sportu

MĚSTO DOSTUPNÉ A MOBILNÍ
dopravní infrastruktura / prostupnost města - symbióza mezi chodci, cyklisty a řidiči / nové cyklostezky / dokončení obchvatu a humanizace průtahu městem / koncepční řešení parkování / zachování MHD zdarma

MĚSTO CHYTRÉ, VZDĚLANÉ A KULTURNÍ
vzdělání je investice do budoucnosti - komplexní péče o školy, žáky a učitele / živá a pestrá kultura / rekonstrukce Národního domu a přístavba Nové scény

MĚSTO BEZPEČNÉ A ODPOVĚDNÉ
důsledné potírání zdrojů kriminality / péče o mládež, seniory a sociálně potřebné / prevence kriminality - projekty a programy pro děti a mládež / nový Domov seniorů / nová služebna Městské policie

MĚSTO NA PEVNÝCH ZÁKLADECH
stabilní a moderní infrastruktura / finanční stabilita / ekonomický rozvoj /péče o městský majetek / bytová politika/ smysluplné investice města.

KOMPLETNÍ PROGRAM HNUTÍ NAŠE MĚSTO FM
 

aktuálně zastupitelé program odkazy kontakt  
Naše město F-M
E-mail: zastupitele@nasemestofm.cz

facebook instagram youtube mail
© 2018 Všechna práva vyhrazena - politické hnutí NAŠE MĚSTO F-M